آنکارا خواستار برقراری آرامش میان مسکو و واشنگتن شد

Posted by

آنکارا خواستار برقراری آرامش میان مسکو و واشنگتن شد
دولت آنکارا ضمن اشتباه توصیف کردن اخراج دیپلمات‌ها، تاکید کرد ترکیه نمی‌خواهد دوباره شاهد جنگ سرد میان روسیه و آمریکا باشد.

آنکارا خواستار برقراری آرامش میان مسکو و واشنگتن شد