افزایش درآمد نفت به۵۰ میلیارد دلار

Posted by

افزایش درآمد نفت به۵۰ میلیارد دلار
وزیر نفت با بیان اینکه سال آینده با احتساب تثبیت قیمت نفت ۵۵ دلاری، درآمد نفتی ایران به ۵۰ میلیارد دلار می‌رسد، از افتتاح پنج فاز پارس جنوبی توسط رئیس جمهوری در اسفندماه امسال خبر داد.

افزایش درآمد نفت به۵۰ میلیارد دلار