تذکر احمدی‌نژاد به قالیباف درباره مناظرات!

Posted by

تذکر احمدی‌نژاد به قالیباف درباره مناظرات!

گروه سیاسی:  ضمیمه طنز روزنامه قانون امروز هم به مباحث انتخاباتی پرداخته است.

تذکر احمدی‌نژاد به قالیباف درباره مناظرات!