ترامپ دادگاه تجدید نظر آمریکا را به سیاسی کاری متهم کرد

Posted by

ترامپ دادگاه تجدید نظر آمریکا را به سیاسی کاری متهم کرد
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد جمعه در واکنش به رای دادگاه تجدید نظر که با فرمان اجرایی او علیه مهاجران مخالفت کرده است، این دادگاه را به سیاسی کاری متهم کرد.

ترامپ دادگاه تجدید نظر آمریکا را به سیاسی کاری متهم کرد