تلاش جدید سناتور ارشد کنگره آمریکا برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران

Posted by

تلاش جدید سناتور ارشد کنگره آمریکا برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران
رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا اعلام کرد تلاش جدیدی را برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران در دولت ترامپ آغاز خواهد کرد.

تلاش جدید سناتور ارشد کنگره آمریکا برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران