تیراندازی در بازارچه ای در نیویورک

Posted by

تیراندازی در بازارچه ای در نیویورک
رسانه های محلی از وقوع تیراندازی در بازارچه ای در یکی از مناطق حومه ای شهر «آلبانی» در ایالت نیویورک خبر داده اند.

تیراندازی در بازارچه ای در نیویورک

کانال تلگرام اکسین چنل