جزئیات پیشروی نیروهای سوری و جبهه مقاومت در شرق حمص/ داعش از 6 روستا و 5 میدان نفتی عقب نشینی کرد + نقشه

Posted by

جزئیات پیشروی نیروهای سوری و جبهه مقاومت در شرق حمص/ داعش از 6 روستا و 5 میدان نفتی عقب نشینی کرد + نقشه

جزئیات پیشروی نیروهای سوری و جبهه مقاومت در شرق حمص/ داعش از 6 روستا و 5 میدان نفتی عقب نشینی کرد + نقشه