حقوق خانواده‌های زیرپوشش کمیته امداد ۲۰ درصد افزایش می‌یابد‌

Posted by

حقوق خانواده‌های زیرپوشش کمیته امداد ۲۰ درصد افزایش می‌یابد‌
رئیس کمیته امداد کشور با بیان اینکه حقوق خانواده‌های زیرپوشش کمیته امداد ۲۰ درصد افزایش می‌یابد گفت: در حال حاضر این لایحه به تصویب مجلس رسیده است.

حقوق خانواده‌های زیرپوشش کمیته امداد ۲۰ درصد افزایش می‌یابد‌