رئیس شورای فدراسیون روسیه با لاریجانی دیدار می‌کند

Posted by

رئیس شورای فدراسیون روسیه با لاریجانی دیدار می‌کند
رئیس مجلس شورای اسلامی فردا یکشنبه با رئیس شورای فدراسیون روسیه دیدار و گفت‌وگو می‌کند.

رئیس شورای فدراسیون روسیه با لاریجانی دیدار می‌کند

نصب بیتالک