رونمایی از کتاب «تیغ بر صخره»‌ با موضوع فتنه 88 +تصاویر

Posted by

رونمایی از کتاب «تیغ بر صخره»‌ با موضوع فتنه 88 +تصاویر
خلاصه یک جلدی از دایره المعارف فتنه 88 به کوشش موسسه فرهنگی هنری صبح حضور امید همزمان با سالگرد حماسه 9 دی منتشر و رونمایی شد.

رونمایی از کتاب «تیغ بر صخره»‌ با موضوع فتنه 88 +تصاویر