صبح خود را با قرآن آغاز کنید؛ صفحه 196 +صوت

Posted by

صبح خود را با قرآن آغاز کنید؛ صفحه 196 +صوت
قرائت قرآن کریم ، صفحه 196 ، سوره مبارکه التوبه آیه 55 تا 61 با صدای استاد صدیق منشاوی.

صبح خود را با قرآن آغاز کنید؛ صفحه 196 +صوت