عکس/ بهترین بازیکن بالای 35 سال تاریخ لیگ برتر

Posted by

عکس/ بهترین بازیکن بالای 35 سال تاریخ لیگ برتر
سوال مسابقه نظرسنجی برنامه درباره بهترین بازیکن بالای ۳۵ سال تاریخ لیگ بود که در نهایت کریم باقری با ۴۱،۳ درصد آرا عنوان بهترین بازیکن بالای ۳۵ سال تاریخ لیگ را کسب کرد.

عکس/ بهترین بازیکن بالای 35 سال تاریخ لیگ برتر