فرود اضطراری پرواز اسپانیایی درپی تهدید به انفجار هواپیما

Posted by

فرود اضطراری پرواز اسپانیایی درپی تهدید به انفجار هواپیما
یک هواپیمای مسافربری اسپانیایی که از «لاس پالماس» به سمت لهستان در پرواز بود، به دلیل تهدید یک مسافر به انفجار آن، مجبور به تغییر مسیر و فرود اضطراری در جمهوری چک شد.

فرود اضطراری پرواز اسپانیایی درپی تهدید به انفجار هواپیما