لاریجانی: بازیگران در عرصه بین‌المللی متنوع شده‌اند

Posted by

لاریجانی: بازیگران در عرصه بین‌المللی متنوع شده‌اند
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: باید تفکر و عقاید گروهای شکل‌گرفته در منطقه را به خوبی شناخت.

لاریجانی: بازیگران در عرصه بین‌المللی متنوع شده‌اند

دانلود رایگان اینستاگرام