لاریجانی: بسیاری از یهودی‌ها در مبارزه با صهیونیسم حضور دارند

Posted by

لاریجانی: بسیاری از یهودی‌ها در مبارزه با صهیونیسم حضور دارند
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی یک مسئله جهانی است و همه اقوام و گرایش‌ها برای آن مشارکت دارند.

لاریجانی: بسیاری از یهودی‌ها در مبارزه با صهیونیسم حضور دارند