واکنش مجتبی شاکری به موضوع عقیم کردن بی‌خانمان‌ها

Posted by

واکنش مجتبی شاکری به موضوع عقیم کردن بی‌خانمان‌ها
دبیرکل جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی گفت: بیان موضوع عقیم کردن افراد گور خواب و بی‌خانمان خلاف شرع و قانون است.

واکنش مجتبی شاکری به موضوع عقیم کردن بی‌خانمان‌ها