وزیر خارجه ترکیه: دخالت غرب در امور ترکیه و روسیه یک بیماری لاعلاج است

Posted by

وزیر خارجه ترکیه: دخالت غرب در امور ترکیه و روسیه یک بیماری لاعلاج است

وزیر خارجه ترکیه: دخالت غرب در امور ترکیه و روسیه یک بیماری لاعلاج است