هوای تهران

هوای تهران همچنان در وضیت «قابل قبول» است

Posted by

هوای تهران همچنان در وضیت «قابل قبول» است

هوای تهران همچنان در وضعیت قابل قبول قرار دارد

هوای تهران همچنان در وضیت «قابل قبول» است

کیفیت امروز هوای شهر تهران با شاخص 64 در وضعیت قابل قبول قرار دارد. روز گذشته نیز کیفیت هوای تهران تا آستانه وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه پیش‌ رفت اما در نهایت میانگین کیفیت 24 ساعت گذشته نشان دهنده پایداری هوا در وضعیت قابل قبول است.

در وضعیت فعلی توصیه می‌شود افراد خیلی حساس در صورت امکان فعالیت های طولانی یا سنگین را کاهش دهند. فعالیت طولانی عبارت است از هرگونه فعالیت خارج از منزل که افراد بطور متناوب طی مدت چندین ساعت انجام می‌دهند مانند کار کردن در باغچه و سبب می‌شود نفس کشیدن تا حدی سخت‌تر از حالت طبیعی صورت گیرد. فعالیت سنگین نیز عبارت است از هرگونه فعالیت شدید خارج از منزل مانند دویدن که سبب می‌شود نفس کشیدن به سختی صورت گیرد.

هواشناسی ایران 99/2/23| پیش بینی تداوم بارش‌ها تا شنبه آینده/ وزش باد با سرعت 33 کیلومتر در تهران