واعظی: با افزایش باران تولیدات کشاورزی افزایش یافت / روحانی: افزایش محصولات کشاورزی، حاصل برنامه ریزی دقیق مسئولان است، مردم شکرگزار باشند +فیلم

واعظی: با افزایش باران تولیدات کشاورزی افزایش یافت / روحانی: افزایش محصولات کشاورزی، حاصل برنامه ریزی دقیق مسئولان است، مردم

Continue reading